Weekblad Dongen week 47 (25-11-2021)

Foto van de week (foto’s van Cor Bels)

Beste fotovrienden,

Deze week laten we een foto zien van Cor Bels en is gemaakt “in opdracht” van een mentoraat. Ongetwijfeld vragen jullie je nu af wat dat inhoudt.

Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor). In een aantal sessies zal de mentor door de cursist te stimuleren en te motiveren proberen de fotografie naar een hoger niveau te tillen.
Over het algemeen zijn er een vijftal sessies over het jaar verspreid. Tijdens de eerste bijeenkomst maken mentor en cursist kennis en bepalen zij aan welk onderwerp of thema de cursist gaat werken. Dit thema wordt gedurende het hele mentoraat vastgehouden. De cursist neemt bij elke volgende bijeenkomst nieuw werk mee, dat door de mentor van commentaar wordt voorzien. Zo kan de cursist zijn fotografie verbeteren.
Aan het einde van het mentoraat is er vaak een eindpresentatie of een expositie. Hoewel het mentoraat een persoonlijke begeleiding is van een cursist worden er tijdens een sessie meerdere fotografen begeleid. De cursisten kunnen ook leren van het commentaar en de motivatie die gegeven  wordt aan de andere deelnemers, vaak kan hun inbreng ook erg stimulerend en motiverend zijn.

In 2019 waren er ongeveer 12 leden binnen de fotoclub die zo’n mentoraat gevolgd hebben. De afgelopen weken heeft een aantal van hen hun fotowerk gepresenteerd.

Een van hen was Cor Bels, van wie we in het verleden ook al meerdere foto’s hebben laten zien. Zijn vragenwaren: “Hoe kan ik een relatie leggen tussen natuur en industrie? Kan ik landschappen fotograferen met op de achtergrond iets van industrie? Hoe verhouden die twee elementen zich dan in mijn foto’s?

Met deze vragen en opdrachten ging Cor op pad en fotografeerde talrijke landschappen die in zijn optiek voldeden aan zijn gestelde opdracht. In de reeks bijeenkomsten kreeg hij steeds een terugkoppeling van de mentor, Pieter van Leeuwen. Hij moest letten op de voorgrond, de invoerende lijnen, de vlakverdeling en de aanwezigheid van (minimale) industrie. Uiteindelijk resulteerde zijn gestelde doel in een presentatie van een 5-tal foto’s, waarvan ik er 3 wil laten zien. Op deze foto’s is de voorgrond namelijk in de breedte formaatvullend en word je door invoerende lijnen meegenomen naar een minimale aanwezigheid van industrie. Een mooi resultaat Cor en we hopen nog meer van soortgelijke foto’s van je te zien.

Ook voor het komend clubjaar staat er weer een mentoraat gepland. Deze keer onder leiding van Mariet Wielders. We laten haar even aan het woord:

Leuk dat je mij wil “voorstellen” aan Dongen en omgeving.

Ik woon in Waalre en heb een studio aan huis waarin ik graag mensen fotograferen. Het mooie daarvan is het contact en ik probeer om de mensen op de meest natuurlijk vriendelijke of interessante manier vast te leggen. Momenteel ben ik bezig met een project van en voor zorgmedewerkers, enerzijds om hun op de kaart te zetten nu zij zo hard werken om de samenleving op de been te houden en als een bedankje voor hun werk. Ik voel die sociale betrokkenheid niet alleen in deze Corona-tijd maar in het verleden heb ik veel kringloopmedewerkers gefotografeerd in de winkels. Daarbij probeerde ik vooral te laten zien dat deze mensen vaak zo trots zijn op waar ze mee bezig zijn.

Verder vind ik het erg leuk om mensen te enthousiasmeren voor fotografie en dan graag op een niveau die de kiekjes overstijgt. Dat doe ik m.b.v. mentoraten in de regio bij fotogroepen en cursussen.

Mijn passie voor fotografie breng ik ook graag over op anderen. Voor beide disciplines heb ik aan de Fotovakschool certificaten gehaald in de leergang Fotoreflectie.

Dat doe ik als docent fotografie en als coach/mentor voor zowel groepen als individuen. Het lesmateriaal varieert van standaard tot maatwerk waarmee voor elk niveau (beginner tot vergevorderd) een passend aanbod beschikbaar is.

Groepen fotografen die een nieuwe uitdaging zoeken of hun kennis willen vergroten, kunnen onder leiding van een bondsmentor hun horizon verleggen. Als bondsmentor van de Fotobond (BNAFV) fungeer ik als coach/mentor zowel voor groepen die lid zijn van de Fotobond als “vrije” groepen, gelegenheidsclubs of individuen.

In Dongen begin ik binnenkort ook met een groepje fanatieke vrijetijdsfotografen en daar kijk ik naar uit.”.

Tot zover Mariet Wielders’s

Tot volgende week.

Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl

Start een gesprek