Weekblad Dongen 30 juni 2022

Foto van de week (foto van Marion de Ruyter)

Beste fotovrienden,

De foto die deze week centraal staat in de rubriek “Foto van de Week” is zeker bijzonder te noemen. Het is een vrij recente foto, gemaakt door Marion de Ruyter. We hebben al eerder wat fotowerk van haar laten zien. Misschien herinnert U zich nog de foto met de twee wandelende nonnen op een boulevard in Spanje. Op papier is zij nog “aspirant-lid” vanwege haar kort lidmaatschap, maar als we haar fotowerk zien, is ze –wat mij betreft- dit stadium al lang voorbij. Chapeau Marion!

Wat zien we op deze foto?

We zien een deel van een traditioneel kruisbeeld: de zoom van een gewaad, de beide benen en de voeten. De voeten zijn “aangetast” door gele korstmossen, waarbij een opvallende structuur te zien is. Natuurlijk is ook duidelijk te zien dat de fotograaf opzettelijk heeft ingegrepen in de aanwezige natuurlijke setting: het aanbrengen van een pleister met wat “bloed”. De foto kreeg dan ook de titel “Een doekje voor het bloeden…” mee.

In de nabewerking is nog het een en ander met contrast en licht/donker gedaan, maar ook heel bewust de zoom van het gewaad ietwat blauw ingekleurd. Zo zien we in deze foto aan de bovenkant een blauwe strook en aan de onderkant een gele partij. Bij het zien van deze twee bijzondere kleuren wordt onmiddellijk de associatie gelegd met de vlag van Oekraïne, het land dat ons op dit moment na aan het hart ligt. Marion heeft zelf een pleister op het been aangebracht en enigszins rood/bruin gemaakt om de suggestie van bloed te wekken.

“ Het geheel is daarmee een symbool van de machteloosheid die je kunt voelen en ook van de onmogelijkheid om adequate hulp te bieden. Immers, een pleister op het been van iemand die aan het kruis genageld is, is slechts EEN DOEKJE VOOR HET BLOEDEN”, aldus Marion.

Het is dus een foto met een diepere gedachte, een foto die de fotograaf BEWUST zo geënsceneerd heeft, een foto waarover vooraf is nagedacht! Als je dit in je dit in je mars hebt, dan ben je voor ons GEEN aspirant-lid meer. Bedankt voor je inzending en we kijken verwachtings-vol uit naar je nieuwe foto’s.

Dit was de laatste foto voor de zomervakantie. We gaan er eventjes tussenuit, temeer omdat er in deze periode ook geen vaste clubavonden gepland zijn. Dus helaas niet tot volgende week, maar tot in september.

Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl

Start een gesprek