Het mentoraat van Leo

Mentoraat Leo Roosen

We hebben de afgelopen weken kunnen genieten van het werk van Corry en Fred nav hun mentoraat. In het nieuwe jaar gaan we er gewoon mee door en vertellen we iets over de deelname van Leo Roosen. Ook hij had zich een bepaald doel gesteld: het maken van een Audio-Visuele presentatie over een bepaald onderwerp/thema. Dit was voor Leo totaal nieuw. Een uitdaging dus! Hij had in het verleden wel vaker een AV-productie gezien, maar was er zelf nog nooit aan begonnen. Wellicht bood het mentoraat hier uitkomst in middels een stuk begeleiding.

Een ding stond al vast: de AV-productie zou NOOIT en te NIMMER binnen 6 weken klaar zijn. Het was op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel tijd zo’n AVP zou vergen, maar Leo stond er voor open en ………hij was inmiddels met pensioen. Dan ben je immers miljonair in vrije tijd! Of niet dan?

Hoe dan ook, hij ging zich vastbijten in dit onderwerp. Eerst informatie inwinnen via internet en een vereniging met de naam FOMO. Zij had ervaring met het maken van AV-producties. Via via kreeg hij een mogelijk geschikt onderwerp in handen:

“creatief houtdraaiwerk”.

Binnen zijn familie was er namelijk iemand die dit als hobby had. Het ei was gelegd, maar nu de uitvoering nog. Eerst maar een gaan kijken hoe zoiets verloopt. Hoe werkt het allemaal en wat voor tijd gaat dat kosten? Welke beelden moet ik maken en hoeveel? Hoe zet ik zo’n AV-productie in elkaar en ook nog meer geschikte muziek op de achtergrond.

Voor waar een hele klus. Leo heeft zich dan ook enkele keren terecht afgevraagd of hij er wel mee door moest gaan. Maar….wie A zegt, zegt ook B. Dus vooruit met de geit.

Hij heeft dus talloze foto’s gemaakt in het schuurtje van zijn zwager om ze vervolgens thuis op de computer te gaan sorteren, te gaan bewerken om uiteindelijk een acceptabele AV-productie tot stand te brengen. Hij heeft dit aan de leden van FOMO laten zien en kreeg de opdracht mee om er wat meer “beweging” in te brengen. De machines draaien immers steeds rond en de spaanders vliegen je om de oren, vandaar.

Bij zijn presentatie dacht iedereen dat het inbrengen van “beweging” zou betekenen, dat hij foto’s had gemaakt van draaiende machines, rondvliegende houtsnippers ed. Maar….hij had het letterlijk opgepakt. Leo had enkele video-opnames gemaakt van deze houtbewerking en die geïmporteerd in zijn AV-productie. Op zich wel leuk bedacht en creatief (om nog maar niets te zeggen van de tijd welke het allemaal gekost heeft), maar de meeste aanwezige clubleden vonden dat afbreuk doen aan het geheel. Bovendien had Leo ook de beeldverhouding ietwat veranderd. Men vond over het algemeen de eerste AV-presentatie beter dan de tweede.

En dat allemaal voor een kijkgenot van amper ………3 minuten!

Ondanks alles is Leo er zeker in geslaagd zijn doel te bereiken. Het was zijn eerste AV-productie, maar we durven bijna met zekerheid te zeggen dat er nog meer zullen komen.

Bedankt Leo voor jouw mentoraat.

Een volgende keer presenteren we het mentoraat van een ander clublid.

Ben je door dit verhaal geïnspireerd en wil je een keer komen kijken op onze vaste clubavond in de Geubel? Neem dan even contact op met Henk van Roode (henkvanroode@ziggo.nl) Kijk ook eens op onze fraai uitziende website:

www.fotoclubdongen.nl

Start een gesprek