Foto van de week (foto van Marion de Ruijter)

Beste fotovrienden,

We presenteren jullie deze week in de rubriek foto van de Week een keer een 3-luik. En de maakster is Marion de Ruijter. We hebben de afgelopen tijd al wat meer opvallend werk van haar laten zien.

We zien drie een zeer kleurrijke foto’s, die op de een of andere manier toch één geheel schijnen te vormen. Het is aan de toeschouwer om de essentie eruit te halen.

Elke foto oogt ietwat chaotisch door het stevig kleurenpalet en de compositie. nergens eindje een “rustpunt” om even bij te komen. Het begint bij de linkse foto redelijk rustig, maar gaandeweg naar de andere twee wordt die onrust alleen maar groter. Misschien heeft de maakster dit ook bewust zo in beeld gebracht. De meest rechtse foto is wel de dreigendste van de drie, door met name de kleurstelling: rood is nadrukkelijk aanwezig hier en ook is de compositie wat druk. Alles wat jij er als kijker inziet, is prima. Het is immers jouw verhaal en ik denk dat er zoveel verhalen zijn als er toeschouwers zijn.

We laten even Marion aan het woord. Misschien kun jij je vinden in haar verhaal:

“ik moest een tijdje op een afgesproken plaats bij een nogal troosteloos bedrijventerrein wachten toen mijn oog viel op wat skate baantjes verder op. Het zag er wat verlaten uit in deze omgeving en vanwege het (halfopen) hek er omheen ook niet erg uitnodigend. Binnen het hek was de verwaarlozing nog duidelijker zichtbaar. 

De zon scheen echter uitbundig en maakte de nogal slordige graffiti haast vrolijk. Ik heb met mijn telefoon van heel dichtbij wat foto’s gemaakt van de afbladderende en geblakerde verf die op het metaal te zien was. 

Zoiets leent zich heel goed voor een abstracte foto omdat daarin kleur, lijn, textuur en vorm van belang zijn. 

In de foto links zag ik Nederland, een verdeeld land, maar toch ook met lijnen die verbinden. Tja, je fantasie kan aardig op gang komen bij een abstracte foto. De twee andere foto’s passen erbij, ook daar zag ik een betekenis in. Ik laat het echter aan de fantasie van de kijker over om daar het hare of het zijne in te zien! 

Tja, daar worden we helaas niet wijzer van. In de nabespreking op de fotoclub vertelde Marion dat de tweede foto Oekraïne voorstelde en de laatste foto…..juist, je raadt het al: Rusland. Ze kreeg na haar verhaal volop bijval van de aanwezigen op deze avond. Iedereen kon zich in haar versie van dit 3-luik vinden. Hadden jullie dit ook zo bedacht?!

En de titel?…………………..”Verscheurd”!!

Wij willen Marion hartstikke bedanken voor haar inzending en we hopen nog vele boeiende foto’s van haar te mogen zien.

Tot volgende week.

Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl

Start een gesprek